SIÊU KHUYẾN MÃI CỰC ĐÃ THÁNG 11

SIÊU KHUYẾN MÃI CỰC ĐÃ THÁNG 11

 * XE TẢI SUZUKI * 

Super Carr Pro - tổng giá trị ưu đãi tương đương 20 triệu

Suzuki Carry Truck - tổng giá trị ưu đãi tương đương 20 triệu

Suzuki Blind Van - tổng giá trị ưu đãi tương đương 10 triệu XE DU LỊCH SUZUKI 

Suzuki XL7 - tổng giá trị ưu đãi tương đương 20 triệu đồng

Suzuki Ertiga SportSuzuki Ertiga LimitedSuzuki Ertiga MT - tổng giá trị ưu đãi tương đường 40 triệu đồng

Suzuki Ciaz - tổng giá trị ưu đãi tương đương 30 triệu đồng

Suzuki Swift - tổng giá trị ưu đãi tương đương 10 triệu đồng