Vinh danh nhân viên xuất sắc quý 1-2021

Vinh danh và khen thưởng cho những nhân viên xuất sắc là một trong những hoạt động thường kì mỗi Quý của Hệ thống Ô TÔ TÂY ĐÔ  nhằm ghi nhận những đóng góp của nhân viên đạt được thành tích tốt nhất trong tháng. Đồng thời cũng thúc đẩy tinh thần làm việc của toàn thể nhân viên và tạo động lực cho nhân viên

Chúc mừng các nhân viên xuất sắc của tháng 04/2021. Đây là niềm tự hào to lớn để phát huy tốt tinh thần làm việc của mình và cùng cố gắng, nỗ lực để đạt thành tích xuất sắc trong những tháng tiếp theo.