Cao Thanh Bình

Ô TÔ TÂY ĐÔ xin chúc mừng Anh Cao Thanh Bình

chúc Anh và gia đình làm ăn phát đạt.