BỘ LỌC NHỚT

Lọc nhiên liệu có nhiệm vụ lọc bỏ cặn bẩn và nước có trong nhiên liệu, đảm bảo chỉ có nhiên liệu sạch được đưa vào động cơ.
Nếu Lọc nhiên liệu đã bị tắc mà chưa được thay thế sẽ làm cho nhiên liệu không được cung cấp đầy đủ, dầu bẩn sẽ đi vào động cơ làm cho xe khó khởi động hoặc  dẫn tới giảm công suất hoặc hư hỏng động cơ.
BỘ LỌC NHIEN LIEU

NHỮNG DẤU HIỆU NÊN THAY BỘ LỌC NHIÊN LIỆU
- Công suất giảm
- Xe chết máy